Dünyanın yaradılışı, yaxud Mərkəzin aşkar edilməsi

 

 

 

Vaxt: 1989

 

Yer: Abşeron, Azərbaycan

 

“Mərkəz” – metafizik düzəndə ən vacib anlayışlardan biridir.

Mərkəz – konseptual hüdud formatında Hər şeyin və Hər kəsin Mütləq Başlanğıcı və Sonu deməkdir.

Başqa sözlə, istənilən həyatın başlanğıcı və sonu hüdudarxası Sirrin Mərkəzində cəmlənir.

Primordial Ənənəyə əsasən, istənilən sakral ayin ilk növbədə simvolik Kainat Mərkəzinin təyinatıdır...