Performativ heykəllər

 

 

 

AXIN

 

Su, Hava, Həyat və İşıq axınları... Ağ işıq. Ümumiləşmiş anlamda Axın – yuxarıdan aşağı gələn və bütün məkanı boşaldan daxili hərəkətin, sarsılmaz cəhdin rəmzidir. Axını, kosmosun bütün səviyyələrini dəlib keçən...

 

Daha ətraflı...

 
     

MƏBƏDİ TAPMAQ

 

Layihənin plastik ifadə dili qədim arxaikaya, minimalist tikililərə gedib çıxır: piramidalar, meqalitlər və s., yəni, üstünlük təbii materiallara – torpağa, daşa, əlvan metallara, həmçinin sadə həndəsi formalara: dairə (günbəz) və kvadrata (tikilinin kub forması) verilmişdir; “üst-üstə qoyulduqda” dairənin kvadraturası əmələ gəlir.

 

Daha ətraflı...